עדכונים מקצועיים

עדכונים בביטוח לאומי


תקרת הכנסה לתשלום דמי ביטוח לאומי החל מ01/2014 - 43,240 ₪ בחודש.
מקסימום דמי ביטוח לאומי לעצמאי החל מ01/2014 - 6,668 ₪ בחודש.
שיעור מופחת דמי ביטוח לאומי מעביד (עד למשכורת חודשית 5,453 ₪) – 3.45% הל מ01/2014.
שיעור מלא דמי ביטוח לאומי מעביד (משכורת חודשית מעל 5,453 ₪) – 6.75% החל מ01/2014.

עדכונים במע"מ

עוסק פטור-מחזור הכנסות בשנת 2014-עד 79,482 ₪, בשנת 2013-עד 77,993 ₪.
תקרת דוח להחזר מע"מ החל מ-01/2014 שיוגש בבנק :נמוך מ- 18,787 ₪.
שיעור מע"מ-החל מ02/06/2013 18%.

עדכונים במס הכנסה

תקרת הכנסה משכר דירה למגורים פטורה ממס נכון ל 1/1/2014- 5,080 ₪ לחודש.
תקרת פיצויי פרישה פטורים ממס-החל מ 1/2014 – 12,360 ₪ לכל שנת העבודה.
ערך נקודת הזיכוי-218 ₪ לחודש.

טבלת נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי:

מס` נקודות הזיכוי

מצב משפחתי

2.25

רווק
נשוי ללא ילדים
אלמן/גרוש ללא ילדים

2.75

רווקה
נשואה ללא ילדים
אלמנה/גרושה ללא ילדים

3.25

נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים
נער בגיל 16-18
אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו בחזקתו
אישה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד

3.75

גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו
אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו
נערה בגיל 16-18
אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17

4.25

אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה

4.75

אישה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו 5
גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו

5.25

אישה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 4 או 5, בחזקתו
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו
אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתו

5.75

אישה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל, 4 או 5, בחזקתה
אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתה
אישה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה

6.25

גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל 3 בחזקתו

6.75

אישה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל 3 בחזקתה

7.25

גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתודף בית   |   אודות המשרד   |   פתיחת עסק חדש   |   מידע למעסיקים   |   צור קשר   |   חדשות   |   תנאי שימוש

ש.ד. מיסוי וחשבונאות. קפלן 12 תל-אביב 64734
טלפון: 03-5371757     פקס: 03-5377922

נבנה ע"י LesArtisT