ניהול ספרים

כל בעל עסק חייב לבדוק אילו הוראות ניהול ספרים חלות עליו, וכפועל יוצא מכך איזה ספרים ורישומים עליו לנהל.

את כל מערכת החשבונות יש לשמור 7 שנים מתום שנת המס, או במקרה שהדו"חות לא הוגשו במועד אף מעבר לכך.

פנקסים שיש לנהל כמו חשבוניות/קבלות/תעודות משלוח וכדומה חייבים להתנהל לפי כללים שנקבעו:

להיות מודפסים או מופקים מתוכנה שקיבלה אישור לכך, יש למלא בעט ולא בעיפרון שניתן למחוק, מספרם סידוריים עוקבים מודפסים מראש, פנקס מודפס חייב להיות כרוך, מקור + העתק לכל מסמך.דף בית   |   אודות המשרד   |   פתיחת עסק חדש   |   מידע למעסיקים   |   צור קשר   |   חדשות   |   תנאי שימוש

ש.ד. מיסוי וחשבונאות. קפלן 12 תל-אביב 64734
טלפון: 03-5371757     פקס: 03-5377922

נבנה ע"י LesArtisT