מידע למעסיקים

כדי להעסיק עובדים יש לפתוח תיק ניכויים.
מיד עם תחילת העבודה על העובד למלא כרטיס עובד - טופס 101, וכן בתחילת כל שנה וכשיש צורך לעדכן פרטים אישיים (חתונה, שינוי שם, ילדים וכדומה).
יש לקבל צילום ת"ז של העובד, ולהשוות את הפרטים לטופס.

יש להקפיד שהעובד יסמן שאין לו הכנסות נוספות ויחתום על הטופס, במידה ולעובד הכנסות נוספות עליו להמציא תאום מס.
יש חובה לנהל רישום מדויק של שעות העבודה, ובתלוש השכר חובה לציין שעות עבודה וימי עבודה בפועל בכל חודש.
ההמלצה היא תמיד לסכם על שכר ברוטו ולא נטו.

שכר מינימום- החל מתאריך 1/10/2012 שכר מינימום לשעה הינו 23.12 ₪ ברוטו, לחודש עבודה מלא (186 שעות) 4,300 ₪ ברוטו לחודש. בנוסף יש לשלם נסיעות לפי מחיר נסיעה באוטובוס עד למקסימום של 26.4 ₪ ליום (נכון לחודש 01/2014) או מחיר חודשי חופשי, כנמוך. החזר הוצאות נסיעות לא ישולם למי שנוסע לעבודה על חשבון המעביד. כמו כן אם עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו. לא חלה חובת תשלום נסיעות לעובד אם הוא גר במרחק של עד 2 תחנות אוטובוס בין מקום המגורים שלו למקום העבודה.

פנסיית חובה – החל מ01/2014 לעובד עם ותק של חצי שנה יש חובה להפריש לפנסיה בשיעור של 17.5% שמתחלק: 5.5% תגמולים  ע"ח העובד, 6% תגמולים ע"ח המעסיק, 6% המעביד ע"ח פיצויים. לעובד שהייתה כבר פנסיה במקום עבודה קודם יש להתחיל להפריש לפנסיה בהתאם לאחוזים כאמור כעבור 3 חודשים רטרואקטיבית מתחילת עבודתו אצל המעסיק הנוכחי.

חופש – לעובד מגיע לצאת לימי חופש בתשלום בתאום עם המעסיק, הזכאות לימי חופש עולה עם השנים בהתאם לוותק של העובד.

 החל מתאריך 1/4/2011 תוקן חוק דמי מחלה ובהתאם לזה הזכאות לימי מחלה לעובד היא כלהלן:
- עבור יום המחלה הראשון – אין תשלום.  
- עבור היום השני והשלישי למחלה העובד זכאי לתשלום בגובה 50% מהשכר.  
- מהיום הרביעי למחלה העובד זכאי לתשלום מלא בשיעור של 100%.  
כל חודש ותק עבודה מזכה את העובד בצבירת זכאות של- 1.5 ימי מחלה, ס"ה העובד יכול לצבור זכאות ל- 90 ימי מחלה לכל היותר. 

במקרה שהעובד מסיים את עבודתו הוא לא זכאי לשום פדיון או תשלום בגין ימי המחלה שלא ניצל.

למעביד עלויות נוספות מעבר לברוטו של העובד ששיעורן יכול להגיע לעשרות אחוזים ולכן חשוב להיות מודע להן לפני שמסכמים את השכר עם העובדים.

רצ"ב העלויות הנוספות העיקריות : ביטוח לאומי מעביד, פנסיה, חופש, דמי הבראה (לעובדים מעל שנה), פיצויי פיטורים בחלק מהמקרים, שי לחג, ימי מחלה, שעות נוספות.

עובד שניפצע בעבודה או בדרך לעבודה או בדרך הביתה ממקום העבודה זכאי לטיפול רפואי ראשוני ללא תשלום, לשם כך יש לצייד את העובד בטופס בל 250.
אם עקב תאונת העבודה העובד לא מסוגל לעבוד, אז יש להגיש תביעה לביטוח לאומי. עבור 12 הימים הראשונים ישלח המוסד לביטוח לאומי הודעת חיוב למעסיק.

על המעביד למסור לעובד לא יאוחר משלושים יום מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי עבודתו.

בסיום העבודה המעביד חייב לתת לעובד אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד. חובה למסור את המכתב לעובד תוך 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד, או עד 7 ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם.

לפני קבלת החלטה על פיטורי עובד, חובה לקיים לעובד שימוע. אי ביצוע שימוע כאמור, יכול להתפרש כחוסר תום לב מצד המעביד ולגרור תביעות כספיות מצד העובד.דף בית   |   אודות המשרד   |   פתיחת עסק חדש   |   מידע למעסיקים   |   צור קשר   |   חדשות   |   תנאי שימוש

ש.ד. מיסוי וחשבונאות. קפלן 12 תל-אביב 64734
טלפון: 03-5371757     פקס: 03-5377922

נבנה ע"י LesArtisT